Tro og overtro

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Jeg leste i et populærvitenskapelig magasin at det er ca 40 milliarder solsystemer i vår galakse, og at det er ca 40 milliarder galakser. Et sted i dette enorme verdensrommet er jorden hvor vi mennesker bor. Dette er et ubegripelig mysterium, og mange har prøvd å gi en forklaring på hvordan det hele henger sammen.  Vi kommer nå til dagens tema, som er religion. Om det oppsto fordi våre forfedre lå på ryggen og så opp på himmelen etter å ha spist hallusinerende planter, eller om det oppsto ved at en utvalgt person ble kontaktet av vesener som ikke var mennesker for å opplyse om hvordan en øvre instans, som vi kaller Gud, ønsket at vi skulle være kan vi ikke vite sikkert, men la oss gå ut i fra at det medfører riktighet. Denne guden nøyer seg ikke med å bare ha skapt oss, men følger også med på hva vi driver med, og sørger for at vi får belønning eller straff etter at vi er døde ut i fra om vi har gjort som han vil eller ikke.

Det befinner seg altså en slags edderkopp som vi ikke kan se, men som vi alle jordens for øyeblikket ca 7 milliarder individer er forbundet med via et slags nett av usynlige tråder hvor hver minste vibrasjon blir fanget opp av dette vesenet. Fra tenåringsjenta i en liten landsby i Belgia som krangler med foreldrene, (du skal hedre din far og din mor) til den utkjørte narkomane som setter seg et skudd i en trappeoppgang i Chicago, (du skal ikke ha andre guder enn meg) til arkitekten i en forstad til Beograd som tukler med seg selv under dyna etter at kona har sovnet mens han tenker på sekretæren på jobben (du skal ikke begjære din nestes hustru) osv osv i all evighet. Gud registrerer alt sammen og noterer seg det til dommens dag. Men det finnes håp. Hvis du oppriktig angrer og ber om tilgivelse kan du bli benådet. Særlig når man ligger på dødsleiet er det kjekt å ha denne muligheten. Du kan med andre ord synde et helt liv og likevel slippe straff. Hvis du derimot har vært et godt menneske, men ikke tror på Gud, er du fortapt. Litt urettferdig kanskje, men slik er det ifølge de troende. Det er millioner av voksne mennesker i det herrens år 2016 som tror mer på dette enn på resultatene av vitenskapelig forskning som har drevet religiøse dogmer fra skanse til skanse i 500 år. Tror de virkelig på dette sludderet selv?

Det er uansett forkastelig, og særlig forkastelig er det at de planter disse tankene i hodene på forsvarsløse barn så de kanskje hele livet må slite med å føle at de ikke har et privatliv i sitt eget indre engang. At det som kunne vært et sted for fri tankeflukt blir et mentalt fengsel i stedet. Det er rett og slett overgrep, men altså fullt lovlig. Nei folkens, å smiske og underkaste seg en innbilt gud er umandig og mindre edelt enn å bare være et godt menneske uten tanke på gevinst. Jeg går nå tilbake til der jeg begynte; At vi faktisk eksisterer på en planet et sted blant 40 milliarder galakser. Det kan man i sannhet undre seg over, og kanskje ligger det en kraft bak man kan kalle Gud, men at denne kraften som har skapt oss skal straffe oss for det, godt hjulpet av folk som ser på seg selv som utvalgte til dette, kan ingen fornuftige mennesker akseptere.